NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Koronavirus- naknada plaće

24.03.2020

Broj: 511-R-019-2020.

ZAGREB,  24. ožujka 2020. godine

                                                                                                                                       

 

 

- POVJERENICIMA NSD MUP-a -

    - ČLANOVIMA NSD MUP-a -

                    - SVIMA -

 

 

 

Poštovani,

 

 

novonastala situacija izaziva brojne nedoumice i dvojbe  te ćemo pokušati iz šume uputa koje se mogu naći na raznim linkovima, izdvojiti ono najvažnije. Ovih dana je često pitanje kako se ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme izolacije osiguranika radi koronavirusa.

 

Ako je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, prema čl. 39. toč. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov.,  br. 80/13, 137/13 i 89/19 u  nastavku: Zakon), ima pravo na naknadu plaće. To se odnosi na slučaj izolacije i samoizolacije osiguranika.

 

U tom slučaju naknada plaće se isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava odnosno otvaranja bolovanja zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa (čl. 41. st. 1. Zakona). Osiguranik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a dok izabrani doktor ne utvrdi da je sposoban za rad.

 

Osobama koje su u samoizolaciji otvara se bolovanje i primit će naknadu plaće sukladno posebnom propisu. Pravo na plaću u punom iznosu ostvarit će samo oni koji imaju potvrđen koronavirus, a inficirali su se obavljajući svoje radne zadatke. Samo u tom slučaju oboljeli od koronavirusa ostvarit će prava kao u slučaju profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

 

Evidentno je da se izolacija određena od strane nadležnog epidemiologa ili graničnog sanitarnog inspektora  i samoizolacija smatraju bolovanjem. Člankom 43. Kolektivnog ugovora zajamčena je najmanja visina naknade plaće za vrijeme bolovanja do 42 dana – u visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje, odnosno u 100% iznosu osnovne plaće je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu, neovisno o razlozima bolovanja i neovisno o tome da li će se i u kojem iznosu refundirati sredstva poslodavcu prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

 

Obzirom na činjenicu da bi tijekom izračuna naknade  moglo doći do kolizije Zakona o zdravstvenom osiguranju i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mišljenja smo da bi  temeljem članka 9. Zakona o radu na radnika trebalo primjeniti najpovoljnije pravo. 

 

Isto tako, prema nama dostupnim izvorima, mišljenja smo kao i u prethodno iznijetom da bi se u slučaju službenog putovanja na koje je službenik ili namještenik upućen po nalogu rukovoditelja, nakon čega je primoran ići u samoizolaciju, na njega trebala primjeniti odredba o 100% naknadi. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, na tiskanici Prijava ozljede na radu,  kao podatak predviđen u točki 38. previđa upisivanje  odgovarajuće oznake uzroka ozljede, među kojeima se navodi i loša organizacija rada.

 

Dio, po nama važnih informacija,  koje se odnose općenito na radni odnos i prava i obveze poslodavaca i radnika  možete pronaći i na ovoj poveznici:

 

https://www.koronavirus.hr/radni-odnosi-pitanja-i-odgovori/132

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK

 

                                                                                                      Zdravko Lončar