NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ANKETA - VAŽNA OBAVIJEST

13.05.2020

Broj: 511-R-029-2020.

ZAGREB, 13. svibnja 2020. godine  

 

 

                                                                                                                  ČLANOVIMA NSD MUP-a

                                                                                                             POVJERENICIMA NSD MUP-a

                    -SVIMA-                

 

 

 

Poštovani,

 

kao što smo u vremenima gospodarskog rasta bili u prilici pregovorati o povećanjima plaće i prava državnih službenika i namještenika, tako smo sada zbog promijenjenih okolnosti u obvezi odazvati se pozivu Vlade za pregovore o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

 

Sukladno članku 106. Kolektivnog ugovora svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune. Sindikati, kojima je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu moraju se pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te moraju pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

 

      Nadalje, Kolektivni ugovor predviđa mogućnost da se  zbog promjene okolnosti nastalih nakon sklapanja ovog Ugovora, koje nisu bile poznate ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora,  a ispunjenje obveza za jednu ugovornu stranu postane otežano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak, može zahtijevati da se ugovor izmjeni ili dopuni. U slučaju da se  ugovorne strane ne suglase o izmjenama Kolektivnog govora, svaka od njih ima ga pravo otkazati, Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pisanog otkaza drugoj ugovornoj strani, nakon čega slijedi 3 mjeseca produljene primjene prava. 

 

Ovo navodimo samo da skrenemo pozornost pojedincima koji iznose paušalne stavovoe da sindikati ne trebaju uopće pregovarati s Vladom o prijedlogu izmjene, jer to članstvu ovaj čas nije u interesu. Na taj način niti Vlada se ne bi trebala odazvati pozvivu na pregovore u nekim boljim ekonomskim vremenima.

 

 Vlada RH je na sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Dodatka Kolektivnog ugovora i imenovanju Pregovaračkog odbora Vlade.

 

Temeljem te odluke dana 6 svibnja 2020. godine, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava s početkom u 12.00 sati održan je sastanak Pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi te smo već zaprimili i u pisanom obliku prijedlog Dodataka Kolektivnom ugovoru i Sporazuma o dodatku za policijske službenike. 

 

Vlada u spomenutim aktima traži da se odustane od ugovorenih povećanja plaća te konkretno  predlaže :

 

 

- da  se osnovica za izračun plaće državnim službenicima i namještenicima ne uveća kako je planirano za 2 % od   1. lipnja te  2 % od 1. listopada 2020. godine, nego bi se kumulativno povećanje primjenilo od 1. siječnja 2021. godine pri              čemu bi, u slučaju gospodarskog rasta, osnovica bila 6.044,51 kn     

 

-  neisplatu regresa, božićnice i jubilarne nagrade u 2020. godini

 

- da se ne primjeni Sporazumom dogovoreno povećanje  u osnovnoj plaći za policijske službenike za 1% u srpnju 2020. godine  te 2 % u veljači 2021. godine

 

 

                 Uvećanja koja su do sada ostvarena ostaju,  jer je Vlada zauzela stajalište da plaće državnim službenicima i namještenicima neće smanjivati, bez obzira na situaciju u kojoj se proračun sada nalazi. Isto tako znakovito je da je Vlada na zadnjoj sjednici prihvatila rebalans proračuna koji je donijet isključivo zbog koronavirusa.

 

                 Sindikati državnih službi odbili su prijedlog Vlade, ali je NSD MUP-a,   zbog izuzetne važnosti ove teme i mogućih posljedica na sve državne službenike i namještenike odlučio putem on line ankete zatražiti mišljenje svojih članova.

 

Sama anketa ima  za cilj pružiti mogućnost  članovima NSD MUP-a da kreiraju odluku na način da se izjasne da li su:

 

- protiv prihvaćanja bilo kakvog Vladina prijedloga o uskrati prava,

 

- za nastavak pregovora u cilju postizanja nekog boljeg rješenja.

 

Sve one koji se žele sudjelovoati upućujemo da to mogu učiniti putem  naše web stranice, aplikacije /Poslovi s članstvom / ili direktno preko ovog linka:

 

https://www.nsdmup-a.hr/nsdmupweb

 

Za anketiranje je neophodno imati jedinstveni kod koji Vam je dostavljen u pismu prilikom zamjene članskih iskaznica. Ukoliko niste na taj način u mogućnosti doći do spomenutog koda, možete ga isčitati pomoću pametnog telefona. Naime, dovoljno je skinuti besplatnu aplikaciju QR code čitač i skenirati kod na poleđini članske iskaznice. Nakon registracije u polju /Anketa/ kao odgovor na postavljeni upit možete izabrati jednu od ponuđenih opcija. Anketiranje će  biti zaključeno dana 17. svibnja 2020. godine u ponoć.

 

ZA DONOŠENJE KONAČNE ODLUKE JE NEOPHODNO DA SE VEĆINA ČLANOVA SINDIKATA IZJASNI ZA JEDAN OD PONUĐENIH PRIJEDLOGA.

 

            S poštovanjem,

 

                                                                                                                Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                                     Zdravko Lončar

 

 

 

Prilog: Dodatak III. Kolektivnom ugovoru

               Sporazum o dodacima policijskim službenicima

               Odgovor sindikata

               Pojašnjenje Ministarstva rada o osnovici u 2021. godini