NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

A1 - NOVE TARIFE U POSLOVNOJ MREŽI NSD MUP-a

26.11.2020

Broj: 511-R-061-2020.

ZAGREB,  26. studenog 2020. godine                                                                                                                                         

 

                                                                                                      - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                                 - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                                                                                         - SVIMA-

 

 

                                       A1  NOVE TARIFE – VAŽNA OBAVIJEST   

 

         

Poštovani,

 

 

kao odgovor na sve veći broj zahtjeva članova sindikata za poboljšanjem benefita u okviru postojećih tarifa VPN poslovne mreže NSD MUP-a obavještavamo sve korisnike poslovne mreže A1 NSD MUP-a da će  temljem upravo potpisanog Dodatka okvirnom ugovoru doći do promjene u tarifnim modelima i njihovoj cijeni.

 

Stari tarifni modeli će prestati postojati te će za postojeće linije NOVI tarifni modeli vrijediti od 01. 12. 2020. godine.

 

Zbog velikog broja linija i opsežnosti postupka,  prebacivanje na nove tarifne modele će trajati nekoliko dana.  

 

NOVI TARIFNI MODELI I OPCIJE

 

Postojeći

tarifni model

Novi

tarifni model

Sadržaj tarifnih modela

Stara cijena

 

Nova cijena

(naknada+ PDV + NPM)

 

 

TARIFA 1 NOVA

 

 

TARIFA 1 2020

neograničeni VPN pozivi

neograničeno minuta prema A1 mobilnoj  i A1 fiksnoj mreži

250 minuta/sms poruka prema svim mrežama u HR

5,2 GB podatkovnog prometa unutar RH

41,65

45,50

 

 

TARIFA 2 NOVA

 

 

TARIFA 2 2020

neograničeni VPN pozivi

neograničeno minuta prema A1 mobilnoj  i A1 fiksnoj mreži

100 min. iz tarife prema svim mrežama u HR

750 minuta/sms poruka prema svim mrežama u HR

7,2 GB podatkovnog prometa unutar RH

86,45

91,55

 

 

TARIFA 3 NOVA

 

 

TARIFA 3 2020

 

neograničeni VPN pozivi

10000 minuta/sms poruka prema svim mrežama u HR

10,2 GB podatkovnog prometa unutar RH

 

 

158,38

 

 

157,50

 

TARIFA 4 NOVA

 

TARIFA 4 2020

neograničeni VPN pozivi

10000 minuta/sms poruka prema svim mrežama u HR

6 GB podatkovnog prometa unutar RH

 

 

107,25

 

 

111,00

 

 

TARIFA 5 NOVA

 

 

 

TARIFA 5 2020

 

neograničeni VPN pozivi

10000 minuta/sms poruka prema svim mrežama u HR

dodatnih 300 minuta prema svim mrežama unutar RH

dodatnih 300 sms poruka prema svim mrežama unutar RH

8 GB podatkovnog prometa unutar RH

 

 

128,25

 

 

130,00

 

TARIFA 6 NOVA

 

 

TARIFA 6 2020

 

neograničeni VPN pozivi

300 minuta prema svim svim mrežama unutar RH

300 sms poruka prema svim mrežama u RH

dodatnih 100 Minuta/SMS poruka sprema svim mrežama unutar RH

53 GB podatkovnog prometa unutar RH

 

 

134,25

 

 

120,00

 


U  ponudi su samo dva tarifna modela i to Biz Mobilni Net S koji uključuje 5 GB po makismalnoj brzini, te Biz Mobilni Net  M s  25 GB uz maksimalnu brzinu.

 

 

Tarifni model mobilnog interneta

Sadržaj tarifnih modela

Nova cijena

(naknada + PDV + NPM)

Biz Mobilni Net S

                          5 GB

                37,65

Biz Mobilni Net  M

                          25 GB

               62,57

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

 

-    dosadašnji     korisnici  koji imaju  ugovornu obvezu, a iz nekog razloga ne žele prijeći na nove tarifne modele, mogu ostati na postojećem tarifnom modelu pod istim uvjetima  starog ugovora do isteka ugovorne           obveze ili gašenja starog tarifnih modela. O svojoj namjeri trebaju u roku 30 dana obavijestiti sindikat.

 

-   aktivacijom novih tarifnih modela prestat će biti aktivne sve do sada, na zahtjev korisnika, uključene dodatne opcije. Svi koji i dalje budu željeli nešto uključiti moći će to ponovno zatražiti, ukoliko je      takva  mogućnost predviđena  novom  ponudom  A1

 

-   kod svih novih tarifa,  promet podataka je kao i prije neograničen,  ali se  nakon potrošnje predviđenje tarifom smanjuje brzina interneta;

 

 

POSEBNA PONUDA MOBILNIH UREĐAJA: prilikom aktivcije nove linije ili produljenja ugovorne obveze:

 

 

 

Model mobilnog uređaja

 

                        Cijena s PDV-om

 

Samsung Galaxy A20e

 

15,94 kn

 

Samsumg Galaxy A31

 

723,75 kn

 

Huawei P30 Lite 256 GB

 

912,50 kn

 

Samsung Galaxy A71

 

1.856,25 kn

                    

                   Samsung Galaxy S20 FE

 

3.507,81 kn

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                      PREDSJEDNIK

 

                                                                                                                                Zdravko Lončar