NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POVEĆANJE IZNOSA STIPENDIJE

09.03.2021

Poštovani,

našim dopisom BROJ: 511-D/013-2021. od 9. ožujka 2021. godine obratili smo se ministru unutarnjih poslova gospodinu Davoru Božinoviću te predložili povećanje  iznosa stipendije polaznika temeljnog tečaja za zanimanje policajac. Cjeloviti tekst možete pročitati u nastavku:

                                         

                                                                                                                  

Poštovani gospodine Ministre


ne dvojeći niti trenutka u  Vašu konstantnu namjeru da poboljšate radno - pravni status svih zaposlenika Ministartva unutanrjih poslova slobodni smo Vam predložiti da učinite dodatni napor i sa suradnicima pokušate iznaći model da se stipendija polaznicima temeljnog policijskog tečaja za zanimanje policajac poveća sa sadašnjih 700,00 na 1.000,00 kuna.

 

Našim dopisom broj 511-D/031-2020. od 14. rujna 2019. godine ovu promjenu smo Vam već predložili. Odgovor koji smo dobili jasno je upućivao na činijenicu da je prijedlog kao prijedlog dobar i da će ga se uzeti u razmatranje sljedeće godine, ali ga se svakako mora prema Ministarstvu unutarnjih poslova uputiti do lipnja mjeseca 2021. godine, prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje.

 

Broj prijavljenih za tečaj za prekvalifikaciju bio je i ove godine dovoljan te je omogućio kreiranje liste za prijem. Međutim, ovoj činjenici je sigurno pridonijela i izmjena članka 47. Zakona o policiji koja je proširila krug osoba koje se mogu javiti na natječaj, omogućivši prijavu i onim osobama koje su završile školu u trogodišnjem trajanju. U tom smislu, nedvojbeno je da se u sadašnjem trenutku, uzimajući u obzir kretanja na tržištu rada i plaće u RH,  povećao interes među mladima za zanimanje policajac.

 

Kako bi se  interes zadržao i u godinama koje su pred nama, biti će potrebno prvenstveno i nadalje raditi na povećanju  plaća policijskih službenika,  što ste u više navrata  i javno zagovarali.  U tom smislu policijskim službenicima plaće  su za Vašeg mandata već povećane, ali smo mišljenja da bi i  predloženo povećanje stipendije također bio pokazatelj trenda poboljšanja materijalnog statusa polaznika tečaja. Možda bi i to bio jedan od razloga koji bi  odziv na natječaj za prekvalifikaciju zadržao na sadašnjoj razini.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                                       Zdravko Lončar

 

O tome obavijest: - polaznicima temeljnog tečaja

                                       - svima