NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POVRAT POREZA ZA MLADE DO 30 GODINA

25.03.2021

Broj: 511-R/017-2021.

Zagreb, 25.  ožujka  2021. godine

 

 

                   -POVJERENICIMA NSD MUP-a-

                       -ČLANOVIMA SINDIKATA-

                                      - SVIMA-

 

Poštovane/i

 

Nastavno na veći broj upita s vezi novih poreznih izmjena za mlade, obavještavamo vas kako provjeriti količinu uplaćenih poreza i prireza. U 2021. godini mladi koji su bili zaposleni u 2020. godini dobit će povrat poreza i to: oni do 25 godina 100% povrata, a oni od 26 do 30 godina 50% povrata.

 

U razdoblju od 2017. do 2020. godine u Hrvatskoj je provedeno nekoliko mjera kojima je cilj bio porezno rasteretiti gospodarstvo, ali i smanjiti odlazak mladih iz Hrvatske. 1.1.2020. godine na snagu su stupile izmjene Zakona o porezu na dohodak, a jedna od najzvučnijih promjena odnosila se na povrat plaćenog poreza na dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaću, osobama do 30 godina života.

 

Jedan od načina kako  provjeriti iznos uplaćenog poreza je on line putem sustava e- građanin na sljedeći način:

1.       e-porezna.porezna-uprava.Prijava

2.       Ulaz/odregistracija> dozvoli

3.       Potvrda autentifikacije > dozvoli

4.       Lista prihvatljivih vjerodajnica> prijavite se na način koji vama odgovara

          (osobni certifikat,token aplikacija,poslovni certifikat...)

       

 

Nakon uspješne prijave u sustav e-porezne potrebno je otvoriti obrazac JOPPD ( IZVJEŠĆE O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU TE DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA )

 

1.       Ispod ikone profila klinkite na moj JOPPD

2.       Uvid u IP1/IP2>prikaži

3.       Naziv podnositelja (u vašem slučaju MUP)

 

Slijedom navedenih koraka otvorit će vam se uvid u IP1/IP2 za 2020. godinu te ćete moći ostvariti uvid  u iznos uplaćenog poreza i procijeniti iznos koji će vam biti vraćen.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                      Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                             Zdravko Lončar