NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Zabrana dvostrukog kažnjavanja — konačno jednakost

30.05.2015

BROJ: 511-R/44-2014.

ZAGREB, 10. listopada 2014. godine

 

 

ČLANOVIMA, POVJERENICIMA

SVIMA

 

 

 

 

PREDMET: Zabrana dvostrukog kažnjavanja — konačno jednakost

-obavijest, dostavlja se.-

 

Poštovani,

 

Želimo Vas upoznati s činjenicom kako je NSD MUP-a pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u mjeseca srpnju ove godine izborio presudu, koja potvrđuje ispravnost stava sindikata kojeg ističemo već dugi niz godina…

 

Citat iz presude : “ U konkretnom slučaju tužitelj je bio pravomoćno kažnjen za prekršaj pa stoga za isti činjenični i pravni opis tog djela nije mogao biti kažnjeni u disciplinskom postupku.“ 

Tužitelj je za prekršaj istog činjeničnog i pravnog osnova kažnjen temeljem mjerodavnog Zakona o prekršajima i provođenjem disciplinskog postupka, po mišljenju Suda, povrijeđen je zakon na štetu tužitelja ( načelo „ne bis in idem “). Naime, odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske, zahtjev broj 55759/07, upućuje se na članak 4. Protokola br. 7 Europske konvencije koji uspostavlja jamstvo da se nikome neće suditi odnosno da nitko neće biti kažnjen za djelo za koje je već bio pravomoćno oslobođen ili osuđen.

 

Nadamo se kako će isto biti od utjecaja na disciplinske postupke koji su u tijeku te na one predstojeće. U svakom slučaju, NSD MUP-a će se pozivati na predmetnu presudu Visokog upravnog suda RH.

 

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK NSD MUP-a

Zdravko Lončar