NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

TUŽBE ZBOG NE POVEĆANJA OSNOVICE ZA 6 %

19.05.2021

Broj: 511-R/023-2021.

ZAGREB, 19. svibnja 2021. godine

                                                                                           

 

                                                                                                   -ČLANOVIMA SINDIKATA-

                                                                                               -POVJERENICIMA NSD MUP-a-

                                                                                                                -SVIMA-

 

 

                                  TUŽBE POVODOM OSNOVICE ZA 2016. GODINU

  

 

Obzirom na činjenicu da smo primili više upita vezanih za eventualno pokretanje postupka u svezi obračuna plaće za 2016. godinu po osnovici 5.108,84 kuna, te s  ciljem pravovremenog  obavještavanja,   koristimo priliku ponoviti  vam stajalište NSD MUP-a po tom pitanju.

 

Kao i u prethodnim obavijestima prvenstveno ističemo da svaki član za sebe treba donijeti odluku hoće li krenuti u spor ili ne  Oni  koji se  odluče  pokrenuti postupak, u mogućnosti su obuhvatiti razdoblje od svibnja 2016. godine do siječnja 2017. godine.  Za sam postupak potrebno se obratiti sindikalnom povjereniku i  dostaviti potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka za mirno rješenje spora. Ovom radnjom se prekida  zastara za razdoblje od 3 mjeseca i članovima ne mogu nastati sudski troškovi. Zastara za navedeno razdoblje nastupa 16. u mjesecu, za svaki prethodni mjesec. Zbog toga preporučamo dostavu sve potrebne dokumentacije prije 16. lipnja 2021. godine.

 

Oni članovi za koje je već podnesen zahtjev za mirno rješenje spora, ukolko žele nastaviti postupak trebaju  se  obratiti  odvjetniku sa zahtjevom za podnošenje tužbe.

 

Članovi NSDMUP-a ne snose troškove zastupanja po odvjetniku niti plaćaju postotak od dobivenog iznosa (ovisno o uspjehu u sporu), dok su u slučaju eventualnog gubitka sudskog spora dužni nadoknaditi troškove Općinskog državnog odvjetništva, kao suprotne strane u postupku, u iznosu koji odredi Sud.

 

Novost u odnosu na prethodno razdoblje je činjenica da je Županijski sud u Splitu u jednom sporu prihvatio žalba tužitelja i ukinuo presudu Općinskog suda u Vukovaru koji je zahtjev za isplatu razlike plaće odbio, čime je predmet vraćen sudu na ponovni postupak.

 

Ne ulazeći ovog časa u bilo kakvo prejudiciranje mogućeg ishoda ovog postupka ističemo kao mogućnost  da bi na  konačnu odluku o osnovanosti tužbenog zahtjeva utjecaj mogao imati i Vrhovni sud RH u postupku moguće revizije (obzirom na izvjesnost podnošenja izvanrednih pravnih lijekova od strane Državnog odvjetništva) ili oglednog spora (obzirom na podnošenje zahtjeva ispred Općinskog suda u Slavonskom Brodu).

 

 

                  S poštovanjem,

 

 

PRILOG: obrasci zahtjeva i punomoći     

 

                                                               

                                                                                                                    PREDSJEDNIK NSD MUP-a

 

                                                                                                                             Zdravko Lončar