NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

REVIZIJA ODLUKA O NAKNADI PRIJEVOZA - DOPIS GLAVNOM RAVNATELJU

03.09.2021

BROJ: 511-D/040-2021.

ZAGREB, 03. rujna 2021. godine

 

 

 

                                                                                                          RAVNATELJSTVO POLICIJE

                                                                                            n/r   GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

                                                                                                                gosp.  Nikole Miline

 

 

 

Poštovani gospodine Glavni ravnatelju,

 

 

svjesni smo sadašnjeg trenutka te problema s kojima se suočava  Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i država u cjelini kad je u pitanju  prihodovna i rashodovna strana proračuna. Pri tome uvažavamo i činjenicu kako su Vaše spoznaje po tom pitanju puno jasnije i temeljitije s obzirom da se svakodnevno s njima suočavate  kao osoba od koje se očekuju određena rješenja i posljedično odgovornost.

 

Međutim, trenutni angažman Ravnateljstva policije i PU zagrebačke usmjeren reviziji odluka o pravu na naknadu troškova prijevoza za dio policijskih službenika, te moguće uštede držimo u sadašnjem trenutku zaista neadekvatnima. Pri tome zaista ne dvojimo u mogućnost da je poneka odluka u pogledu utvrđivanja činjenice organiziranog ili neorganiziranog prijevoza možda dvojbena, ali ovog trenutka provoditi reviziju u najmanju je ruku dvojbeno.

 

Prvenstveno je nejasno zašto se  sada, u trenutku kada se Vlada i sindikati državnih službi pripremaju za postupak kolektivnog pregovranja u cilju sklapanja novog Kolektivnog ugovora, pokreće ovaj postupak. Držimo mogućim, ne prejudicirajući ničim u sadržaj buduće odredbe o naknadi troškova prijevoza, da će bilo kakva bitnija promjena u sadržaju članka Kolektivnog ugovora sa sobom donijeti obvezu izrade novih odluka o pravu na ovu naknadu.  Zanimljivo je također,  prema nama dostupnim informacijama, da niti jedno drugo ministarstvo, posebno neka iz javnog sektora kao što su zdravstvo i školstvo i za koja se sigurno može pretpostaviti da imaju daleko veće troškove na ovoj stavci proračuna, ne poseže za bilo kakvom revizijom prijevoza.

 

Uz Kolektivni ugovor, Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dala je brojna tumačenja članka o prijevoza, kojima je otklonjena većina dvojbenih situacija. Sadašnje, naknadno traženje davanja podataka vezanih za pravo na naknadu troškova prijevoza držimo pravno neutemeljenim. Naime, državni službenik i namještenik je u obvezi pisano se izjasniti o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza (želi li kartu  ili naknadu)  i to na početku kalendarske godine ili tijekom kalendarske godine ukoliko dođe do promjene načina korištenja prava na naknadu troškova prijevoza ili promjene prebivališta/boravišta.

 

Nadalje, kreirani obrazac zahtjeva za priznavanje prava na naknadu troškova javnog prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla  držimo  neadekvatnim, jer se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću od službenika i namještenika traži da potvrde brojne činjenice koje u postupku treba zapravo utvrditi poslodavac. Za pretpostaviti je da većini službenika i namještenika nisu poznate sve činjenice koje su bitne za donošenje odluke o naknadi prijevoza, posebno ako javni prijevoz ne koriste.

 

Ono što također držimo zabrinjavajućim je činjenica da se policijskim službenicima sugerira mogući premještaj ili promjena radnog vremena kako bi ušli u kategoriju ljudi koji imaju organizirani prijevoz.. Zanimljivo je da se pojedinim policijskim službenicima koji su nam se javili, u cilju utvrđivanja činjenice organiziranog prijevoza u obzir uzimaju linije HŽ-a koje uključuju brojna presjedanja i gotovo su primjerenije povratku iz kasnog noćnog života nego odlasku na posao. Posebno to čudi kad su u pitanju policijski službenici koji obavljaju poslove osiguranja i zaštite  te rade u turnusu.

 

Molimo Vas stoga da, uzimajući u obzir pravnu regulativu i činjenice spomenute u ovom dopisu, provjerite utemeljenost  provedbe postupka vezanog za reviziju odluka o naknadi troškova prijevoza te  donesete, po našem mišljenju, jedinu moguću odluku i to onu  kojom se postupak obustavlja.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK

 

                                                                                                              Zdravko Lončar