NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

09.05.2022

Broj: 511-R/014 - 2022.

ZAGREB, 6. svibnja 2022. godine

 

                                                                        

                                    - POVJERENICIMA NSD MUP-a -

                                         - ČLANOVIMA NSD MUP-a -

                                                       - SVIMA –

 

                 Potpisan novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

 

 

Dana 6. svibnja 2022. godine, potpisan je novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ( u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor).

 

Kako se u medijima najviše pisalo o rastu osnovice i ovom prigodom ističemo upravo to da ugovorena osnovica  od 1. svibnja 2022. godine iznosi 6.286,29 kuna što je značajno zbog dva razloga:

 

- ovim povećanjem osiguran je kontinuitet rasta plaća za sve zaposlene petu godinu za redom. Ovo povećanje, koliko god neki drže da je malo, utječe na povećanje svih dodataka ugovorenih Kolektivnim ugovorom.

- o visini osnovice će se ubuduće pregovarati prije donošenja državnog proračuna, uz naglasak kako iz teksta Kolektivnog ugovora  jasno proizlazi obveza da se već do kraja rujna  ove godine nastave  pregovori o promjeni osnovice za 2022. godinu. 

 

S obzirom na to da je rad organiziran na drugačiji način najteži oblik rada, u novom Kolektivnom ugovoru preciznije je definiran,  za njega je predviđen dodatak 5%, a njegovo uvođenje predviđeno isključivo zbog prijeke potrebe.

 

Za službenike koji imaju završen poslijediplomski specijalistički studij (univ.spec.) također je uveden dodatak 5%.

 

Članak o prijevozu predviđa povećanje naknade za službenike i namještenike koji primaju naknadu troškova prijevoza na posao i s posla po kilometru na 1,35 kuna te se kao novost predviđa i mogućnost promjene visine naknade ovisno o  kretanju cijene litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel promatrane svakog posljednjeg utorka u mjesecu. Isto tako smanjena je dob službenika sa 61 na 58 navršenih godina te će sada i svi stariji od 58 godina imati pravo na naknadu troškova za kupljenu kartu bez obzira na udaljenost. Kao trošak uz ENC sada je moguće uzeti u obzir i AZM.

 

Također se puno u javnosti spominjalo povećanje novčanog iznosa  namijenjenog provedbi sistematskih pregleda sa 500,00 na 1.200,00 kuna. Ovim povećanjem će, pretpostavljamo, rukovoditeljima biti puno lakše organizirati obavljanje sistematskog pregleda za svoje službenike i namještenike, a značajnim držimo i to da je novo trogodišnje razdoblje započelo 1. siječnja 2021. godine.

 

            Od ostalih promjena bitnim držimo spomenuti sljedeće:

 

- izmjene Zakona o državnim službenicima donijele su neke promjene u radno-pravnom statusu namještenika te je shodno tome i u Kolektivnom ugovoru predviđeno uvećanje broja dana godišnjeg odmora temeljem kriterija ostvarenih rezultata rada,

 

- kad je u pitanju trajanje godišnjeg odmora nove odredbe išle su za tim da se  jasnije definira pravo na minimalno 30 dana godišnjeg odmora za predviđene kategorije zaposlenika  te okolnosti koje mogu utjecati na odgodu odnosno prekid korištenja godišnjeg    odmora,

 

 

- kod plaćenog dopusta novom definicijom  dobrovoljnim davanjem krvi smatra i davanje krvnih sastojaka, kada se ono provodi na poziv ovlaštene zdravstvene ustanove u skladu s posebnim propisom dok je  kod rođenja djeteta  jasnije definirano pravo              roditelja u slučaju rođenja blizanaca. Ono još važnije je činjenica da se dan plaćenog dopusta ubuduće treba evidentirati prema broju sati koji je taj dan službenik ili namještenik  trebao raditi prema rasporedu radnog vremena.  

 

- jasnije je definirano pravo na naknadu plaće kod korištenja godišnjeg odmora pri  čemu je zaštićen interes službenika i namještenika koji su bili na bolovanju, ali i onih koji primaju dodatke na plaću,

 

 

- dosadašnja „adekvatna prehrana“ podrazumijevala je najmanje 3 obroka od toga jedan topli. Novi Kolektivni ugovor pri umanjenu iznosa dnevnice za 60 % traži da se službeniku ili namješteniku osiguraju dva topla obroka.

 

- kod rada na terenu novi Kolektivni ugovor određuje da se terenski rad računa od trenutka napuštanja uobičajenog mjesta rada (npr. poslovne zgrade) do povratka,

 

 

- u skladu s dosadašnjim tumačenjem Zajedničke komisije u odredbu vezanu za rad u turnusu definirana je mogućnost skraćivanja radnog vremena, a da to nema za posljedicu promjenu u obliku načina rada, 

 

- ukupno vrijeme prekovremenog rada tijekom mjeseca se zbraja te zaokružuje na puni sat pri čemu se rad od 30 minuta i duži računa kao puni sat,

 

- polica kolektivnog osiguranja službenika i namještenika tijekom 24 sata bit će objavljena na stranici Ministarstva uprave i pravosuđa.

 

Ovo su najvažnije promjene koje je sa sobom donio novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, dok neka nomotehnička pobljšanja  nismo željeli navoditi kako vas  ne bismo nepotrebno opterećivali.

 

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                      Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                                                               Zdravko Lončar