NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ADMINISTRATIVNI TAJNIK - TRAŽI SE PROMJENA

13.07.2022

 

 

 

Poštovane članice i članovi,   

 

 

potaknuti upitima  članica sindikata koje su novim rasporedom raspoređene na staro/novo radno mjesto administrativni tajnik uputili smo dopis Glavnoj tajnici MUP-a gospođi Sandi Šimić Petrinjak. Dopisom  smo zatražili promjene u opisu poslova radnog mjesta i koeficijenta složenosti poslova administrativnog tajnika ili  usklađenje svakodnevnih poslova koje administrativni tajnik obavlja  s opisom poslova  u Pravilniku o unutarnjem redu.  

 

Naime, sukladno spomenutom Pravilniku za MUP Sjedište i policijske uprave ADMINISTRATIVNI TAJNIK  obavlja administrativno – tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici: zaprimanje i otpremanje pošte, primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava, primanje i upućivanje stranaka u ustrojstvenoj jedinici, vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija ustrojstvene jedinice, sređivanje, odlaganje i čuvanje dokumenata i predmeta sukladno klasifikacijskom planu: brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala; obavlja i druge administrativno tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.

 

U isto vrijeme u okviru policijskih uprava, posebno se to odnosi na  policijske postaje 1., 2., i 3. kategorije, ustrojeno je radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA EVIDENCIJE  u čijem opisu poslova decidirano stoji da „vodi evidenciju Registra službenih poslova i Centralnog obračuna plaća“

 

Ono što zapravo predstavlja prijepor je činjenica da smo nasumičnim telefonskim kontaktima zapravo došli do spoznaje da u prevladavajućem broju  policijskih postaja poslove COP-a obavlja administrativni tajnik, što je u opreci sa stvarnim poslovima koje službenice trebaju obavljati

.

 

Problem se još više aktualizirao zbog činjenice da je preustrojem u svibnju u Sjedištu MUP-a ustrojeno 58 radnih mjesta  policijski tehničar za analize i evidencije čiji je koeficijent složenosti 0,97 znatno veći nego koeficijent radnog mjesta administrativni tajnik. Jedan od razloga za ustrojavanje ovakvog radnog mjesta pretpostavljamo leži u činjenici da službenice na tim radnim mjestima vode registar službenih poslova i COP.

 

Upravo zbog toga što administrativni tajnici u prevladavajućem broju rade poslove vezane za centralni obračun plaće, izražavamo potpuno razumijevanje za njihovo nezadovoljstvo. Unatoč činjenici da u opisu poslova njihovog radnog mjesta nema naznake da trebaju raditi poslove vezane uz obračun plaće, oni te poslove obavljaju uz koeficijent 0,824.

 

Usput napominjemo kako je Zakon o državnim službenicima relativno jasno definirao dužnost obavljanja poslova. S tim u vezi državni je službenik dužan obavljati poslove radnog mjesta na koje je raspoređen bez posebnog naloga. Isto tako,  u iznimnim ili hitnim slučajevima, a najduže 30 dana neprekidno, od državnog službenika se može zatražiti da obavlja poslove koji nisu u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen. Dužnost zamjene odsutnog državnog službenika, prihvaćamo kao realnost i jasno da se u tim situacijama mora računati na zamjenu privremeno odsutnog službenika.

 

Spomenuta situacija u kojoj se nalazi veliki broj službenica koje su raspoređene na radno mjesto administrativni tajnik pravno je upitna i neodrživa. Konstantno obavljati poslove drugog radnog mjesta, uz svoje svakodnevne  poslove nije prihvatljivo. Pri tome smatramo kako poslove vođenja centralnog obračuna plaća nikako nije moguće podvesti pod „druge administrativno tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja“ Razlog za ovakav stav iščitavamo iz činjenice da su poslovi vođenja registra službenih poslova i centralnog obračuna plaća striktno naznačeni u opisu poslova radnog mjesta  administrativnog referenta za evidencije.

 

Kao rješenje ovog problema nameću se dvije mogućnosti  Prva i jednostavnija administrativni tajnici bi trebali biti oslobođeni ovog posla jer zapravo niti nije njihov. Druga mogućnost bi bila da se u opisu poslova radnog mjesta administrativnog tajnika dodaju poslovi vezani za registar službenih poslova te poslovi COP-a uz promjenu naziva radnog mjesta i koeficijenta složenosti poslova.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

                                                                                            PREDSJEDNIK NSD MUP-a

 

                                                                                                        Zdravko Lončar