NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

RAD NA RADNOM MJESTU VIŠE SLOŽENOSTI

23.08.2022

Poštovani članovi i povjerenici,

 

dopisom broj: 511-D/041-2022. od dana  23. kolovoza 2022. godine obratili smo se načelniku PU zagrebačke gospodinu Marku Rašiću vezano za problem primjene članka 40. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

 

U dopisu smo istaknuli  da je prethodno važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/2017) problem obavljanja poslova više složenosti bio  riješen na način koji je ostavljao dvojbu u slučaju kada pomoćnih šefa smjene mijenja šefa smjene. Toj dvojbi su pridonijele i neke presude u kojima je definirano da pomoćnik šefa smjene, dok mijenja šefa smjene zapravo radi svoj posao jer mu u opisu poslova stoji „mijenja šefa smjene u odsutnosti“. Kod drugih radnih mjesta dvojbi nije bilo.

 

Upravo zbog toga, tijekom zadnjih kolektivnih pregovora, članak 40. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/2022) sadržajno je dorađen te sada službenik i namještenik koji po pisanom nalogu obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je raspoređen ili mijenja službenika za čije je poslove utvrđena viša složenost, ima pravo na plaću toga radnog mjesta.

 

Isto tako, i nadalje stoji odredba da državni službenik i namještenik ne smije obavljati poslove iz stavka 1. i 2.  članka 40. KU bez izdanog pisanog naloga s tim da mu se plaća više složenosti isplaćuje samo za one radne sate koje je stvarno na njima proveo bez obzira na trajanje naloga.

 

Mišljenja smo kako sadašnji tekst predmetnog članka rješava sve dvojbe, a u prilog takvom mišljenju ide i dodatno pojašnjenje Uprave za ljudske potencijale KLASA: 110-01/22-01/167 URBROJ: 511-01-157-22-47  od 2 kolovoza 2022. godine, u kojem jasno stoji preporuka  da se u slučaju zamjene odsutnog službenika ili namještenika, kad je to moguće,  na te poslove  rasporede službenici ili namještenici istog ili višeg koeficijenta složenosti poslova. Ako to nije moguće pa te poslove obavljaju službenici i namještenici s nižim koeficijentom složenosti, odnosno nižom plaćom nesporno je da u tom slučaju imaju pravo na plaću radnog mjesta koje mu je povoljnije.

 

S tim u vezi, dobili smo obavijest da se pri slaganju dnevnog rasporeda službe, u 1.  Postaji prometne policije Zagreb, ova odredba ne primjenjuje, točnije da se policijske službenike na rasporedu stavlja u rubriku  „rad u postaji“, čime se zapravo stvara slika da nikog ne mijenjaju i nemaju pravo na uvećanu plaću.

 

Ovakvu prasku držimo suprotnu Zakonu o policiji te Zakonu o državnim službenicima  i namještenicima. Naime, Zakon o državnim službenicima relativno je jasno definirao dužnost obavljanja poslova. S tim u vezi državni je službenik dužan obavljati poslove radnog mjesta na koje je raspoređen bez posebnog naloga. Isto tako,  u iznimnim ili hitnim slučajevima, a najduže 30 dana neprekidno, od državnog službenika se može zatražiti da obavlja poslove koji nisu u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, što u praksi zapravo predstavlja zamjenu odsutnog državnog službenika ili namještenika.  Takve naloge su državni službenici i namještenici dužni izvršiti, ali s druge strane imaju pravo na plaću radnog mjesta koja je za njih povoljnija.

 

S tim u vezi zatražili smo od načelnika PU zagrebačke da poduzme mjere koje će imati za cilj da se ovakve situacije ubuduće ne pojavljuju.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK NSD MUP-a

 

                                                                                                             Zdravko Lončar