NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

RAD NA RADNOM MJESTU VIŠE SLOŽENOSTI - obavijest

07.09.2022

Broj: 511-R-018-2022.

ZAGREB,  07. rujna 2022. godine  

 

 

                                                                                                     - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                                - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                                                                                      - SVIMA-

 

 

Predmet: članak 40. KU za državne službenike i namještenike –obavljanje                  

                 poslova više složenosti

                 informacija– pruža se

 

 

            Poštovani,

 

prethodno važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/2017) problem obavljanja poslova više složenosti bio je riješen na način koji je ostavljao dvojbu u slučaju kada pomoćnih šefa smjene mijenja šefa smjene. Toj dvojbi su pridonijele i neke presude u kojima je definirano da pomoćnik šefa smjene, dok mijenja šefa smjene zapravo radi svoj posao jer mu u opisu poslova stoji „mijenja šefa smjene u odsutnosti“. Kod drugih radnih mjesta dvojbi nije bilo.

 

            Upravo zbog toga, tijekom zadnjih kolektivnih pregovora, članak 40. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/2022) sadržajno je promijenjen te sada službenik i namještenik koji po pisanom nalogu obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je raspoređen ili mijenja službenika za čije je poslove utvrđena viša složenost, ima pravo na plaću toga radnog mjesta.

 

            Kako  primjena ovog članka u praksi  i sada nije na razini koju smo očekivali, zatraženo je tumačenje  Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU, s obzirom na to da je tekst članka mijenjan u odnosu na prethodno važeći.

 

            Ako tumačenje Zajedničke komisije ne riješi ovaj problem, NSD MUP-a će ga pokušati riješiti tako da će podnijeti zahtjeve za zaštitu prava  te u konačnici tužbe. U cilju stvaranja sudske prakse, s obzirom na to da smo  do sada imali slučajeve da su sudovi po istoj pravnoj osnovi donosili različite presude, NSD MUP-a će postupke pokrenuti na više sudova te će za takve odobrene  probne tužbe preuzeti i  plaćanje svih troškova u slučaju gubitka spora.

 

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK

 

                                                                                                              Zdravko Lončar