NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POBOLJŠANI UVJETI U KASI - POVEĆANI IZNOSI JEDNOKRATNIH PRAVA

27.12.2022

Broj: 511-R-030-2022.

ZAGREB,  27. prosinca 2022. godine    

 

 

                                                                                                                 

                                          - ČLANOVIMA FONDA KASE UZAJAMNE POMOĆI -

                                                            - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                      - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                                          - SVIMA-

 

 

                 POVEĆANI IZNOSI POMOĆI I POBOLJŠANI UVJETI U KASI

                                               – VAŽNA OBAVIJEST  –     

         

Poštovani,

 

prvenstveno s ciljem daljnjeg unaprjeđenja razine prava članova sindikata te članova Fonda kase uzajamne pomoći, ali i zbog prelaska na euro,  Središnji odbor NSD MUP-a je na sastanku održanom dana 16. prosinca 2022. godine donio novi Pravilnik o poslovanju Fonda kase uzajamne pomoći i kriterijima za dodjelu povratnih i bespovratnih potpora te Pravilnik o jednokratnim novčanim pomoćima članovima sindikata.

 

Važno je istaknuti da umirovljenici mogu ostati članovi sindikata pri čemu im je ostavljeno na izbor žele li i ubuduće plaćati članarinu u visini 0,87% mirovine i ostvarivati sva sindikalna prava ili plaćati prigodnu članarinu samo 20,00€ godišnje bez prava na socijalni program (jednokratne novčane pomoći). Prigodni članovi – umirovljenici mogu biti i članovi Fonda kase uzajamne pomoći pod istim uvjetima kao i punopravni članovi, ali ne plaćaju posmrtnu pripomoć jer ne ostvaruju prava bespovratne pomoći u slučaju smrti člana kase uzajamne pomoći.

 

Novim pravilnikom koji regulira poslovanje Fonda kase uzajamne pomoći podignuti su iznosi pozajmica kako slijedi:

 

-  maksimalna pozajmica koju je sada moguće podignuti iz kase iznosi  27.000 (203.431,00 kn) s rokom otplate do maksimalno 70 mjesečnih rata,

 

-  novoupisani članovi Fonda KUP-a mogu dobiti prvu pozajmicu u iznosu od 4.000 (30.138,00 kn) ODMAH po upisu, s rokom otplate do maksimalno 50 mjeseci,

 

-  povratnici u Fond kase uzajamne pomoći, pri ponovnom upisu ODMAH  ostvaruju pravo na pozajmicu do najviše 2.000 € s rokom povrata maksimalno 15 mjeseci.

 

 

Osnovno pravilo omjera uloga i pozajmice i nadalje je 1:3. Minimalni mjesečni ulog je 10 do maksimalno 200 , a prilikom odobravanja pozajmice naplaćuje se režijski doprinos od 1 - 4 % ovisno o broju mjesečnih rata (1% do 12 rata, 2% od 13 do 24 rata, 3% od 25 do 36, te 4% od 37-70 rata). Članarina u kasi je 0,67 € mjesečno.

 

Iznos posmrtne pripomoći iznosi 0,67 € mjesečno, a predstavlja  oblik životnog osiguranja jer nasljednicima iz prvog nasljednog reda jamči isplatu 1.400 € (10.548,30 kn) bespovratne pomoći u slučaju smrti člana kase uzajamne pomoći. NSD MUP-a obitelji preminulog člana sindikata koji je ujedno i  član kase uzajamne pomoći isplaćuje pomoć u ukupnom iznosu od 1.750 € (13.185,38 kn), što je dostatno za organizaciju skromnijeg pogreba.

 

Također, s namjerom povećanja iznosa materijalnih pomoći predviđenih Pravilnikom o jednokratnim novčanim pomoćima članovima sindikata predviđena je isplata:

 

- 70 €      u slučaju neprekidnog bolovanja dužeg od 6 mjeseci,

- 70 €      povodom nesretnog slučaja člana sindikata,

- 100 €    povodom rođenja ili posvojenja djeteta,

- 100 €    povodom zaključenja prvog braka

- 150 €    povodom teške bolesti člana sindikata ili člana njegove obitelji,

             - 150 €   u slučaju smrti roditelja

- 200 €    u slučaju mrtvorođenog djeteta

             - 350 €   u slučaju smrti člana sindikata, njegovog supružnika ili djeteta

- 150 €    u slučaju znatnijeg oštećenja nekretnine.

 

Svi novčani iznosi utvrđeni novim Pravilnikom o poslovanju Fonda kase uzajamne pomoći  te Pravilnikom o jednokratnim novčanim pomoćima članovima sindikata bit će u primjeni od 1. siječnja 2023. godine te slijedom toga primijenjeni na sve zahtjeve zaprimljene nakon tog datuma.

 

Nove obrasce možete pronaći na ovom linku: https://www.nsdmup-a.hr/dynamic_page.php?id=8

 

 

            S poštovanjem,

 

 

 

PREDSJEDNIK NSD MUP-a

 

          Zdravko Lončar