NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Usklađivanje odredbi TKU sa Zakonom o radu

17.03.2023

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

    - SVIMA-

 

 

 

 

 

Poštovani članovi,

 

nastavno na upite pojedinih članova vezano za moguće pogrešno obračunavanje i plaćanje rada nedjeljom, obavještavamo vas da, prema našim saznanjima, MUP RH dosljedno primjenjuje odredbu čl. 2. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koja određuje primjenu povoljnijeg prava iz radnog odnosa u slučaju da je neko pravo povoljnije uređeno zakonom, drugim općim aktom, pojedinačnim rješenjem ili spomenutim Kolektivnim ugovorom.

 

Također napominjemo da će do kraja ožujka 2023. godine (sukladno Kolektivnom ugovoru za državne služnenike i namještenike i očitovanju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) započeti pregovoranje oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 56/2022), a kojima bi se isti uskladio s izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

Zastupanje interesa naših članova je neupitno kako bi se u Kolektivnom ugovoru, između ostaloga, sa Zakonom o radu uskladile odredbe poput npr. rada na izdvojenom mjestu i rada na daljinu, koje se odnose na uvećanje za rad nedjeljom te dodatno pravo članova reprezentativnih sindikata ugovaranjem materijalnih prava u većem opsegu sukladno odredbi čl. 192. st. 4. Zakona o radu („Prava koja nisu propisana ovim Zakonom odnosno materijalna prava iz članka 90.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru“).

 


S poštovanjem,

                                                            PREDSJEDNIK 

                                                                     Zdravko Lončar