NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Poruka s Kleka: Sportskim aktivnostima protiv nasilja, govora mržnje i ovisnosti!

24.03.2023

vijest s web stanice PU karlovačke  https://karlovacka-policija.gov.hr/vijesti/poruka-s-kleka-sportskim-aktivnostima-protiv-nasilja-govora-mrznje-i-ovisnosti/35345

 

                                                                                     

Poruka s Kleka: Sportskim aktivnostima protiv nasilja, govora mržnje i ovisnosti!

 

 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije koji se obilježava 21. ožujka, a kao inicijativu podizanja svijesti o oblicima nasilja i ovisnosti Policijska uprava karlovačka uz potporu Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a organizirala je uspon na planinu Klek.
 
Odgovornost za sprječavanje nasilja i zaštitu žrtava, sprječavanje konzumacije sredstva ovisnosti, sigurno je jedna od najvećih i najvažnijih odgovornosti policije,  ali odgovornost leži i na čitavoj zajednici. Tako je sa ciljem prevencije upravo na  Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije Policijska uprava karlovačka okupila veliki broj zainteresiranih za uspon na Klek te je široj javnosti poslana poruka: Sportskim aktivnostima protiv nasilja, govora mržnje i ovisnosti!
 
Radi se o multidisciplinarnom pristupu u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi i implementaciji preventivnih aktivnosti sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti rada na prevenciji svih oblika nasilja, promicanju svijesti važnosti života bez nasilja, poštivanju važnosti rodne jednakosti i ravnopravnosti te upoznavanju javnosti o opasnostima ovisnosti.
 
Iako tijekom cijele godine provodimo različite nacionalne preventivne projekte koji su usmjereni na  senzibilizaciju javnosti o važnosti prevencije nasilja svojim primjerom želimo potaknuti zajednicu na aktivno mijenjanje stavova i štetnosti navika o ovisnosti, na podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te usvajanje zdravih stilova života. Želimo promicati zdrave stilove života, toleranciju, kulturu dijaloga, nenasilja što isključuje bilo kakvo nasilje ili oblik govora mržnje.
 
U ovom iznimno zahtjevnom usponu na Klek uz brojne policijske i državne službenike Policijske uprave karlovačke sudjelovali su predstavnici Karlovačke županije i Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije, Grada Ogulina, Turističke zajednice karlovačke županije, javne ustanove Natura Viva, Planinarskog društva iz Ogulina, članovi HGSS Ogulin s medicinskim timom te učenici dvije osnovne i jedne srednje škole iz Ogulina.
 
Klek je istaknuti stjenoviti vrh na istočnom rubu masiva Velike Kapele, iznad grada Ogulina, a visok je 1.182 metra. S vrha se pruža prekrasan pogled prema Bjelolasici, Risnjaku, Ogulinu i jezeru Sabljaci, a za lijepih dana vide se i Alpe.
 
U usponu na Klek sudjelovalo je oko 130 sudionika, a podršku provođenju aktivnosti dali su načelnik Policijske uprave karlovačke Darko Car, županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović.
 
Vijest možete vidjeti i npr. na web stranici KA portala klikom na slijedeću poveznicu: https://kaportal.net.hr/zupanija/ogulin/4335095/uspon-na-klek-s-porukom-protiv-rasizma-nasilja-i-diskriminacije-policija-organizirala-izlet-s-vise-od-130-sudionika/