NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ODLUKA O ISPLATI DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

24.08.2023

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

BROJ: 511-R/049-2023.

ZAGREB,  24. kolovoza 2023. godine

 

 

 

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                            - SVIMA-

 

 

 

 

ODLUKA O ISPLATI DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

 

 

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

tijekom ljetnih mjeseci održali smo veći broj sastanaka i usuglašavanja s predstavnicima Vlade RH o povećanju plaća državnih službenika i namještenika te vas obavještavamo da smo zaposlenima u državnoj upravi s najnižom plaćom omogućili barem malo lakšu financijsku situaciju - do donošenja Zakona o plaćama s pratećim podzakonskim aktima. Povećanje je dogovoreno zato što veliki broj državnih službenika ima znatno niže plaće u odnosu na zaposlenike s istom stručnom spremom u javnoj upravi, državnim tvrtkama, lokalnoj samoupravi te privatnom sektoru. Ova mjera je privremena, odnosno primjenjivat će se do donošenja novih uredbi i Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

 

Naime, na današnjoj sjednici Vlada RH je donijela Odluku o isplati dodatka na plaću:

 

1. Državnim službenicima i namještenicima raspoređenim na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 1,867, određuje se isplata dodatka na plaću i to:

 

  • ako nemaju pravo na dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada odnosno dodatak za specifičnost poslova ili drugi dodatak utvrđen posebnim propisom ili sporazumom, određuje se isplata dodatka u visini od 10%
  • ako imaju pravo na dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada, odnosno dodatak za specifičnost poslova ili drugi dodatak utvrđen posebnim propisom ili sporazumom u iznosu manjem od 10%, određuje se isplata dodatka na plaću u visini razlike do 10%.

 

 

2. Policijskim službenicima srednje stručne spreme, raspoređenim na radna mjesta srednje stručne spreme sukladno Uredbi o plaćama policijskih službenika:

 

  • u visini od 10% za policijske službenike koji imaju osnovni koeficijent u rasponu 0,8-1,135 i dodatke iz Uredbe o plaćama policijskih službenika utvrđene u visini od 20, 23 ili 25%
    • u visini od 5% za policijske službenike koji imaju osnovni koeficijent u rasponu 0,8-1,164 i dodatke Uredbe o plaćama policijskih službenika utvrđene u visini od 30,35 ili 40%.

 

3. Službenicima pravosudne policije određuje se isplata dodatka na plaću i to:

 

- u visini od 10% - obuhvaćena radna mjesta za koja je utvrđen koeficijent složenosti poslova od 0,886 do 1,067 te

- u visini od 5% -obuhvaćena radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova od 1,067 do 1,130.

 

 

4. Službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave i službenicima Ministarstva financija, Carinske uprave određuje se isplata dodatka na plaću i to:

u visini od 10%

  1. za službenike Porezne uprave koji imaju osnovni koeficijent 1,067 i dodatke utvrđene u visini od 5 ili 10 % i
  2. za službenike Carinske uprave koji imaju osnovni koeficijent 0,873 i dodatke za carinske službenike utvrđene u visini od 20, 22 ili 25%

 

u visini od 5%

  1. za službenike Porezne uprave koji imaju osnovni koeficijent 1,164 i dodatke utvrđene u visini od 5 ili 10% i
  2. za službenike Carinske uprave koji imaju osnovni koeficijent u rasponu 1,088 - 1,166 i dodatke utvrđene u visini od 10 ili 15%.

 

 

Primjena navedene odluke je s 1. kolovozom ove godine, odnosno isplata će biti već na plaći za kolovoz koja se isplaćuje u rujnu.

 

 

Nakon Memoranduma o razumijevanju za 219 tisuća zaposlenih u državnoj službi te ovo povećanje današnjom odlukom Vlade RH, možemo reći da su oni s najnižim plaćama u sustavu dobili određeno olakšanje financijske situacije par mjeseci ranije. Naime, prilikom donošenja novog Zakona o plaćama vodit će se računa da oni koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim povećanjima dobiju primjereno povećanje plaća. 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

  

 PREDSJEDNIK

 

                           Zdravko Lončar