NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

VIPnet — VAŽNA OBAVIJEST !

31.05.2015

-ČLANOVIMA NSD MUP-a

POVJERENICIMA

SVIMA -

 

 

VIPnet — VAŽNA OBAVIJEST

 

Velikom broju naših članova VIPnet je 10. lipnja 2014. godine poslao obavijest da je zbog novih državnih nameta mobilnim operaterima od 11.7.2014. prinuđen isto kao i ostali operateri (mada zadnji od svih) uvesti mjesečnu naknadu za korištenje mreže u iznosu 8 kn (+PDV), te uskladiti zone i cijene u međunarodnom prometu.

Zbog toga te zbog činjenice da je veliki broj članova pokazao interes za prekid ugovorne obveze napisali smo obavijest i kreirali obrazac te ih poslali na mišljenje odgovornima u VIP-u. Obrazac je trebao olakšati cjelokupni postupak prekida ugovornog odnosa ili migracije, ali bez naknade.

U svojoj obavijesti koju smo upravo dobili VIPnet dodatno potvrđuje da se promjene cijena koje su posljedica novih nameta na mobilne komunikacije ne primjenjuju na naše postojeće pretplatničke ugovore na kojima je na dan objave novog cjenika, 11.6.2014 godine postojala ugovorna obveza. Kako na svim našim linijama postoji ugovorna obveza tako se u konačnici namet neće primijeniti.

Međutim, za pretplatničke ugovore za koje smo kao sindikat zatražili raskid ugovora ili prelazak na prepaid uslugu VIPnet namjerava naplatiti preostalu ugovornu obveza sukladno čl.41, st.5. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Iz nama, ovog trenutka, nepoznatog razloga VIP je promijenio stav u pogledu raskida ugovora i migracije te nas o istom danas 24. 06. 2014. godine u večernjim satima izvijestio. U četvrtak ćemo odmah pokušati otkloniti bilo kakve negativne posljedice za sve korisnike čije smo zahtjeve obradili i poslali u VIPnet na postupanje. Sve druge korisnike čiji zahtjevi nisu do sada upućeni prema VIP-u zbog brojnosti, te one koji namjeravaju poslati zahtjev za raskid ugovora molimo da se strpe do četvrtka kad ćemo pokušati riješiti novonastalu situaciju i to nadamo sa samo i jedino u korist članova sindikata. Namjera sindikata je zapravo i bila članovima omogućiti neku povoljnost, a ne nanijeti štetu.

 

Predsjednik NSD MUP-a

Zdravko Lončar