NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Potpisan Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

25.10.2023

 

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

BROJ: 511-R/065-2023.

ZAGREB, 25. listopada 2023. 

 

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                 - SVIMA-

Potpisan Dodatak III. Kolektivnom ugovoru

 

            Poštovani,

 

          danas, 25. listopada 2023. potpisali smo Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojiim je određeno:

 

  • povećanje osnovice za isplatu plaće od 5% s 1. listopadom 2023. godine (vidljivo već na plaći koja će se isplatiti u studenom) neovisno o visini plaće, koeficijenata i dr.;
  • povećanje božićnice na 300,00 eura, što će biti isplaćeno u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora (najkasnije do 31. prosinca tekuće godine);
  • uskrsnica u visini od 100,00 eura (novo materijalno pravo), koja bi se koja bi se isplaćivala povodom uskršnjih blagdana (po Gregorijanskom kalendaru).

 

Određene odredbe Kolektivnog ugovora su poboljšane, poput odredbe da se vrijeme bolovanja do 42 dana računa po povoljnijem prosjeku te je učinjen određeni broj ispravaka nekih tehničkih greški u samom tekstu pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, zatim dodavanje novog podstavka u članku 28. stavku 1. - mogućnosti dobivanja plaćenog dopusta do 3 dana tijekom jedne kalendarske godine zbog odsutnosti s posla, kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem prijeko potrebna trenutna nazočnost državnog službenika i namještenika. Napominjemo da je navedeno novo pravo i isto ne konzumira prava iz istog članka po drugim osnovama (poput plaćenog dopusta zbog smrti člana obitelji i dr.).

 

Također ističemo da je ugovoreno da će se, ako novi propisi kojima se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama ne stupe na snagu do 1. ožujka 2024. godine, pristupiti pregovorima za osnovicu u 2024. godini.

 

S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNIK 

  Zdravko Lončar