NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Visoka poslovna škola Libertas

31.05.2015

Visoka poslovna škola Libertas i NSD MUP-a sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji. Temeljem tog ugovora članovima sindikata i članovima njihove uže obitelji poslovna škola nudi posebnu cijenu školarine.

Školarina za upis u prvu godinu trogodišnjeg preddiplomskog studija iznosi 20.400,00 kuna (za plaćanje do maksimalno 12 rata) odnosno 18.000,00 kuna ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu. Uz mogućnost upisa prve godine trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija Menadžmenta poslovne sigurnosti moguć je upis i treće godine za prvostupnicu/prvostupnika za studente koji su završili višu školu VI/I ili slične programe obrazovanja.

Za studente koji upisuju treću godinu, a prethodno su završili odgovarajuću višu školu VI/I školarina iznosi 20.000,00 kuna (za plaćanje do maksimalno 12 rata) odnosno 19.000,00 kuna ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu.

Studenti nakon završenog trogodišnjeg preddiplomskog studija stječu 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik (bacalaureus) inženjer menadžmenta poslovne sigurnosti te im se omogućuje i daljnji nastavak školovanja na VPŠ Libertas, ali i drugim visokoškolskim ustanovama u RH i EU.

Dodatna pogodnost je formiranje posebne studijske grupe te biranje predmeta koji su srodni kriminalističkim aspektima i poslovima javne sigurnosti.

Za sve dodatne informacije članovi se mogu obratiti na adresu škole Trg J. F. Kenedyja 6b, Zagreb, svakim danom od 09.00 do 18.00 ili na telefon 01/ 2323 377 i/ili na e-maillibertas@libertas.hr. Moguće je kontaktirati i mr. Sc. Zorana Stanka na zoran.stanko@zg.t-com.hrili na mobitel 091 505 2334.