NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Uredbe sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama

22.02.2024

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

BROJ: 511-R/010-2024.

ZAGREB,  22. veljače 2024. 

 

 

     -  ČLANOVIMA SINDIKATA -

       - SINDIKALNIM POVJERENICIMA -

                                                                   - SVIMA -

 

 

 

 

            Poštovane kolegice i kolege,

 

obavještavamo Vas da je na današnjoj 287. sjednici Vlada RH usvojila Prijedloge uredbi kojima se reguliraju plaće u državnoj službi i javnim službama:

1.      Prijedlog uredbe o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama

2.      Prijedlog uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama
3.      Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi
4.      Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
5.      Prijedlog uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu
6.      Prijedlog uredbe o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije
7.      Prijedlog uredbe o visini dodatka za zvanja policijskih službenika
8.      Prijedlog uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

 

 Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku donošenja Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te provedbenih uredbi koje propisuju koeficijente plaća svih zaposlenih u državnim službama.

 

Postupak je bio dugotrajan i često vrlo težak, ali izražavamo zadovoljstvo obzirom da su usvojeni mnogi naši prijedlozi za pojedina radna mjesta. Istovremeno, određeni prijedlozi nisu prihvaćeni, pa ćemo u razdoblju pred nama po potrebi tražiti i daljnje korekcije kroz rad Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

 

Na poveznici u nastavku možete pronaći sve dokumente vezane za uredbe koji su bili na dnevnom redu današnje sjednice Vlade RH:

https://vlada.gov.hr/sjednice/287-sjednica-vlade-republike-hrvatske/40991.

 

S poštovanjem,   

                                                                                                       PREDSJEDNIK

 

Zdravko Lončar