NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Dva različita zakona

13.06.2024

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

BROJ: 511-R/032-2024.

ZAGREB,  13. lipnja 2024.

 

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                 - SVIMA-

 

Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju i Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

 

Poštovani,

 

nastavno na nejasnoće naših članova - policijskih službenika i upite zašto nije izmijenjen Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba u kojem se i dalje u članku 9.a određuje smanjenje mirovina, a najavljeno je ukidanje smanjenja od 1. siječnja 2024., radi boljeg razumijevanja ukupne materije, ističemo da su mirovine i policijskih službenika i mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koje se, između ostalih,  ostvaruju i određuju prema posebnim propisima, smanjene temeljem Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (NN 71/10130/11157/1347/23). Izmjenama navedenog Zakona, 1. srpnja 2023. smanjenje je prepolovljeno s 10% na 5%, a od 31. prosinca 2023. je Zakon prestao važiti čime je u potpunosti ukinuto smanjenje navedenih mirovina. Detaljnije možete vidjeti na poveznici: https://www.zakon.hr/z/311/Zakon-o-smanjenju-mirovina-odre%C4%91enih%2C-odnosno-ostvarenih-prema-posebnim-propisima-o-mirovinskom-osiguranju

 

Napominjemo da Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (NN 128/99, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12, 118/12) koji uređuje prava iz mirovinslog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika, službenih osoba s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu te ovlaštenih službenih osoba na poslovima izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora, odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i osiguranja pravosudnih tijela, nije bio predmetom izmjene ili ukidanja. Zakon možete vidjeti na poveznici: https://www.zakon.hr/z/837/Zakon-o-pravima-iz-mirovinskog-osiguranja-djelatnih-vojnih-osoba%2C-policijskih-slu%C5%BEbenika-i-ovla%C5%A1tenih-slu%C5%BEbenih-osoba.

Riječ je, dakle, o potpuno drugom zakonskom propisu koji u članku 9.a regulira smanjenje mirovina po različitim stopama ovisno o visini mirovine. Naime, spomenuti članak je 8.3.2002. uveden Zakonom o izmjenama i dopunama tadašnjeg Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba i na snazi je do danas. Spomenute izmjene možete vidjeti ovdje.

 

Kao sindikat, mišljenja smo da su umirovljeni policijski službenici platili višestruko više iznose tijekom različitih gospodarskih kriza te ćemo tijekom budućeg vremena pokušati ispregovarati i ukidanje članka 9.a koji je na snazi još od 8.3.2002., o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK 

Zdravko Lončar