NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Mjesečni fond radnih sati za travanj 2014.

31.05.2015

Kako se u pojedinim policijskim upravama i u Sjedištu MUP-a, bezrazložno pri simulaciji rasporeda za mjesec travanj 2014. godine, pojavila dvojba u pogledu fonda radnih sati za službenike i namještenike koji rade u smjenama i turnusu reagirali smo prema MUP-u da se ova dvojba otkloni na jedini mogući način.

 

Dopis s pojašnjenjem i odgovor MUP-a pogledajte u prilogu