NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Obavijest o sastanku u MUP-u

31.05.2015

Poštovani članovi, 
dana 3, travnja 2014. godine u MUP-u je održan sastanak predstavnika MUP-a s predstavnicima reprezentativnih sindikata. 
Između brojnih tema predstavnici MUP-a su sindikate izvjestili i o planu prijema te načelnim stavovima vezanim za buduću reorganizaciju. Više pojedinosti možete pročitati u nastavku.

U Ministarstvu unutarnjih poslova održan je u četvrtak, 3. travnja, sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata državnih službi s predstavnicima poslodavca. Na sastanku su sindikati informirani o tijeku aktivnosti važnih za položaj službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova. Između ostalog, dana je informacija o tijeku prijama i planiranja prijama u državnu službu, poglavito slijedom ispunjavanja obveza prema Europskoj uniji sukladno potrebama provedbe priprema za pristupanje Republike Hrvatske Schengenskom području.

Također, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova upoznali su predstavnike sindikata o mogućnosti da se u budućnosti, u slučaju velikog broja policijskih službenika koji se kandidiraju za interne oglase ili objavljena slobodna radna mjesta u ustrojstvenim jedinicama teritorijalno udaljenim od njihovog trenutnog mjesta rada i stanovanja, razgovori povjerenstva s kandidatima (motivacijski razgovori) obavljaju putem video-veze, radi smanjenja troškova kandidatima.

Pored toga, sindikati su informirani o provedbi redovnih kontrolnih zdravstvenih pregleda policijskih službenika sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. Nakon obavljenih pregleda policijskih službenika određenih ustrojstvenih jedinica sjedišta Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja godine pregledima će se obuhvatiti policijski službenici najmanje 4 policijske uprave, i to: dubrovačko-neretvanske, splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske i zadarske.

Jedna od najvažnijih informacija odnosila se na obveze Ministarstva unutarnjih poslova vezane uz Reformske i druge mjere fiskalne konsolidacije, koje je Vlada RH donijela za razdoblje 2014. - 2016. Također, u tijeku su aktivnosti vezane uz provedbu reorganizacije Ministarstva unutarnjih poslova u cilju funkcionalnije organizacije sustava na način da se umjesto sadašnjih 20 policijskih uprava ustroji manji broj teritorijalno okrupnjenih policijskih uprava, čime će se povećati broj neposrednih izvršitelja, a da pritom neće doći do „viška“ zaposlenika.

Reprezentativni sindikati tražili su punu informiranost i uključivanje u navedene procese. Dogovoren je daljnji dijalog oko svih pitanja iz područja socijalnog dijaloga reprezentativnih sindikata i poslodavca.