NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Obavijest za postaje aerodromske policije

31.05.2015

Na inicijativu našeg povjerenika koji obavlja poslove zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage u postaji aerodromske policije poslali smo upit Upravi za granicu u kome smo tražili da nas izvijeste o planiranim promjenama.

 

Naime, Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu (NN84/11) operater zračne luke dužan je do 28. srpnja 2014. godine osigurati uvjete za obavljanje zaštitnog pregleda putnika i njihove ručne prtljage. Te poslove operater ugovorom može povjeriti pravnim osobama registriranim za obavljanje zaštitarske djelatnosti koje udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

Ono što najviše brine zaposlene i sindikat je svakako pitanje broja ljudi raspoređenih na sadašnja radna mjesta u zračnim lukama te razina prava koju ostvaruju sukladno sadašnjim propisima.

 

Odgovor uprave za granicu vam šaljemo u prilogu ovog raspisa. Ono što je najvažnije u odgovoru se jasno navodi kako će postojeće stanje popunjenosti policijskih službenika koji obavljaju protudiverzijsku, odnosno protueksplozijsku zaštitu ostati na istoj razini uz određeno usklađenje opisa poslova

 

Isto tako, policijski službenici će zadržati ista prava, kao i obveze koje im proizlaze iz sadašnjeg radnog statusa.

 

 

Prilog:

Raspis