NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

2. mirovinski stup

31.05.2015

Obzirom na činjenicu da je 12. veljače 2014. godine u Narodnim novinama objavljen Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (u međuvremenu je stupio na snagu) zbog brojnih upita vezanih upravo za predmetni Zakon, pogotovo njegov članak 100. zatražili smo odgovore od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

 

Naime, prema stavku 4. članka 100. ZOMF član mirovinskog fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, može u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda.

 

Ovu izjavu je moguće dati na tiskanici u Središnjem registru osiguranika (REGOS) te u poslovnicama Financijske agencije (FINA) bez dodatne ovjere.

 

Sredstva sa osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova koji ne potpišu izjavu u roku 30 dana od stupanja na snagu ZOMF-a bit će prebačena u državni proračun. Sredstva onih koji potpišu izjavu u navedenom roku, a budu išli u mirovinu po posebnom propisu bit će prebačena u državni proračun u trenutku njihovog umirovljenja. Članovi obveznih mirovinskih fondova koji ostvare pravo na mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju (opći propis) ostvarit će pravo na mirovinu iz oba obvezna mirovinska stupa.

 

 

Kako bi uklonili bilo kakve dvojbe odgovor Uprave za mirovinski sustav vam dostavljamo u prilogu.

 

S poštovanjem,

 

Prilog: odgovor Uprave za mirovinski sustav Ministarstva rada

 

Predsjednik NSD MUP-a

Zdravko Lončar