NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Najavljeno smanjivanje dodatka na radni staž

31.05.2015

Poštovani,

 

Prema saznanjima iz tiskanih i elektroničkih medija Ministarstvo financija u sklopu rebalansa državnog proračuna za tekuću godinu i smanjenja rashoda za plaće iz državnog proračuna predlaže smanjenje dodatka na plaću po godini radnog staža sa sadašnjih 0,5 % na 0,3%. Takav bi prijedlog, prema planu Vlade donio uštedu na rashodovnoj strani proračuna 500 milijuna kuna.

 

Odmah jasno naglašavamo da se s takvim prijedlogom nećemo i ne možemo složiti jer je u suprotnosti s potpisanim dokumentom „Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike iz 12 mj. 2013. godine, kao i važećim Kolektivnim ugovorom ( čl. 41.).

 

Dana 7. veljače 2014. u Saboru je provedeno glasovanje o prijedlogu smanjivanja plaća državnim dužnosnicima za 21 %. Zastupnici, njih 84 digli su ruke protiv takvog prijedloga te ga nazvali „čistom demagogijom“ Obzirom da ja njihova plaća ostala nedirnuta, 240 000 zaposlenih u državnim i javnim službama javno glasuje protiv smanjenja dodatka za minuli staž. Obzirom da nas ima malo više, mišljenja smo, da će i naša plaća ostati nedirnuta. I ono što je najvažnije državni službenici pod plaćom smatraju i dodatke na plaću te izjavu da se na ovaj način ne dira u plaću smatramo smiješnim.

 

NSD MUP-a je svjestan realnosti sadašnjeg trenutka i obaveza koje je Vlada RH preuzela na konsolidaciji državnog proračuna, ali se nameće dojam, što je potvrđeno dosadašnjim postupcima Vlade, da se samo državni službenici i namještenici moraju odricati stečenih prava. Smanjivanje osnovice plaće, smanjivanje naknade za prijevoz, neisplata regresa i božićnice, smanjivanje koeficijenata, teško se svega i sjetiti. Uz to sistematski se provodi negativna kampanja o radu i zalaganju državnih službenika i namještenika, višku zaposlenih, visokim primanjima i slično s jasnim ciljem lakšeg provođenja restriktivnih mjera uz pomoć javnosti.

 

 

Zbog svega navedenog predlažemo mjere koje će rezultirati zaštitom državnih službenika i namještenika od daljnjih smanjivanja prava koja realno nikako nisu pretjerana i zapravo su ispod prosjeka u Republici Hrvatskoj, a u isto vrijeme će zaustaviti negativne trendove te pokrenuti gospodarski oporavak:

 

- sudjelovanje svih građana u mjerama štednje pri čemu treba zaštiti samo socijalno ugrožene (konkretne mjere u dogovoru sa socijalnim partnerima);

 

- tvrtke u vlasništvu države i lokalne uprave osposobiti da budu pokretači razvoja, ne otpuštanjem zaposlenika već korištenjem njihovog znanja i iskustva u novim projektima;

 

- potaknuti potrošnju i konkurentnost što će se odraziti na potražnju za radnom snagom.

 

 

 

S poštovanjem,

Prilog

Raspis

 

 

Predsjednik NSD MUP-a

Zdravko Lončar