NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Danas je u Vladi potpisan Sporazum o primjeni više osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike.

26.06.2015

Broj: 511-R/20-2015.

ZAGREB, 17. lipnja 2015. godine

 

 

 

 

- Članovima sindikata -

- Sindikalnim povjerenicima –

- Svima-

 

 

 

Poštovani,

 

 

 

Vlada RH je na svojoj sjednici 11. lipnja 2015. godine donijela odluku o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade državnim službenicima i namještenicima koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu.

 

Svojim zaključkom je Vlada obvezala nadležna tijela državne uprave te sva tijela koja zapošljavaju državne službenike i namještenike da, u okviru svojih planiranih sredstava u Državnom proračunu za 2015. godinu, preraspodjelom osiguraju sredstva za isplatu razlike do iznosa 1.800,00 kuna.

 

Danas je u Vladi potpisan Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike.

 

Ovim Sporazumom su nezadovoljni službenici i namještenici koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u 2013. godini po osnovici od 900,00 kuna. Pravo na isplatu su ostvarili službenici i namještenici koji su navršili 10, 20 30 i 40 godina staža. Još tijekom pregovora o Dodatku I. Kolektivnog ugovora iz 2012. godine Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a je predlagao, ako Vlada već ustraje na smanjenju osnovice, da se postigne dogovor koji će osigurati pravo na isplatu i službenici koji navrše 5, 15, 25, 35 i 45 godina staža. Nažalost, taj prijedlog nije prihvaćen.

 

U isto to vrijeme je osnovica za isplatu jubilarne nagrade u javnim službama bila je 500,00 kuna, ali su na nju imali pravo svi za 5, 10, 15, 20, 25 itd.

 

 

Još veću nepravdu i nezadovoljstvo ovaj Sporazum izaziva kod službenika i namještenika koji su tijekom 2013. godine napunili 5, 15, 25, 35 i 45 godina jer oni uopće nisu dobili jubilarnu nagradu.

 

Sindikati državnih službi su na sastancima koji su prethodili ovom Sporazumu predlagali Vladi da u sporazum svakako uključi i državne službenike i namještenike koji su pravo na jubilarnu nagradu ostvarili tijekom 2013. godine. Međutim, Vlada takav prijedlog nije prihvatila, te se isplata razlike do osnovice od 1.800,00 kuna neće primijeniti za 2013. godinu. niti za javne službenike niti za državne službenike i namještenike.

 

Potpisivanje sporazuma ima za posljedicu da će veliki broj državnih službenika i namještenika koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu po osnovici od 500,00 kuna, dobiti razliku između umanjenje osnovice i osnovice od 1.800,00 kuna. Da sindikati državnih službi Sporazum nisu potpisali državni službenici i namještenici ne bi mogli ostvariti pravo na isplatu razlike.

 

U isto vrijeme, zaposleni u javnim službama će za 2014. i 2015. godinu ostvariti pravo na razliku isplate do osnovice od 1.800,00 kuna, ali kao i slučaju državnih službenika i namještenika niti javni službenici neće dobiti razliku isplate za 2013. godinu.

 

Svjesni smo nepravde koja je nanesena državnim službenicima i namještenicima koji nisu tijekom 2013. godine dobili jubilarnu nagradu, ili su je dobili u manjem iznosu. Za sve koji se odluče pokrenuti zahtjev za mirno rješenje spora sindikat će osigurat besplatnu pravnu pomoć.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Zdravko Lončar