NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Izmjene Zakona o državnim službenicima, mišljenje sindikata

30.06.2015

Broj: 511-R/21-2015.

ZAGREB, 30. lipnja 2015. godine

 

 

 

 

- Članovima sindikata -

- Sindikalnim povjerenicima –

- Svima-

 

 

 

Poštovani,

 

 

Rijetko je koji zakon, poput Zakona o državnim službenicima,  doživio tako puno izmjena i dopuna. Od njegova donošenja 2005. godine, u 10 navrata se pristupilo izmjenama i dopunama, da bi u međuvremenu zbog iznimno velikog opsega promjena, Odbor za zakonodavstvo utvrdio  i pročišćeni tekst.

 

Međutim, niti brojne izmjene i dopune nisu rezultirale očekivanim poboljšanjima, jer sudeći po zaprimljenom Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Vlada RH potiče nove izmjene i dopune. Na zaprimljeni Nacrt Prijedloga izmjena i dopuna smo dali svoje mišljenje i prijedloge.

 

  Ono što nas je najviše zabrinulo odnosi se na dosadašnji  postupak prije raspisivanja javnog natječaja i institut raspolaganja. Prema sadašnjem prijedlogu državna tijela više ne bi imala  obvezu provjeriti da li postoje službenici koji imaju uvjete za raspored na radno mjesto, a trenutno su na raspolaganju, što je neprihvatljivo. Time bi se mogućnost službenicima koji su na raspolaganju da u nekom drugom tijelu nastave državnu službu, svela na minimum i ovisila bi isključivo o dobroj namjeri čelnika tijela i njegovoj želji za suradnjom s drugim tijelima državne uprave.

 

Što se tiče prijma u državnu službu NSD MUP-a je predložio da se kao uvjet za prijam u državnu službu uz odgovarajuće kompetencije i radno iskustvo u obzir uzme  i socijalni kriterij. Prilikom izbora kandidata,  između 10 onih koji se postigli najbolje rezultate, priliku treba pružiti onima slabijeg imovnog stanja. Država mora biti socijalno osjetljiva.

 

Prijedlog koji se odnosi na polaganje državnog stručnog ispita, prema našem mišljenju ostavlja prostor za različita tumačenja te držimo da bi se u prijedlogu jasno trebalo definirati da se nova pravila isključivo odnose na slučajeve zapošljavanja nakon stupanja na snagu predloženih izmjena i dopuna.  

 

           

                        S poštovanjem,

 

 

Prilog : Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZDS

              Mišljenje na Nacrt

PREDSJEDNIK 

Zdravko Lončar